Bebygd areal

Borettslaget har fått utarbeidet en oversikt fra arkitekt over bebygd areal, med tanke på at reguleringsplanen setter begrensninger på hvor mye som kan bygges ut av vår tomt. Bakgrunnen er ganske enkelt å sikre utbyggingsmuligheter for de husene som ennå ikke har tilbygg eller garasje.

Bebygd areal oversikt

Oversikt tomt