Oversikt over rehabilitering

1962

 • Satt eternittplater utenpå eksisterende trepanel.

1980 – 82

 • Skiftet ut vinduer og balkongdør. Trehvit, malt av beboere.

1988

 • Byttet ut septiktanker til stakekummer. Uttrekksledninger byttet, lagt”rør i rør”.

1989

 • Satt inn nye inngangsdører. Ubehandlet furu, malt av beboere

1989 – 90

 • Byttet ut eternittplatene til panel. Blåst inn isolasjon i veggene.

1990

 • Lagt nye tak. Nye takrenner med nedløp. Lagt isolasjonsdekke på loft og i kjellertak.

1990

 • Husene malt – en lagvegg og en kortvegg malt av hver beboer

1993

 • Satt inn nye sikringsskap m/brytere

1998 – 2010

 • Rehabilitert badene (nye bunnledninger). 1998 – 11 bad, 1999 – 15 bad,2004 – 8 bad, 2005 – 8 bad, 2007 – 2 bad, 2009 – 12 bad, 2010 – 2 bad.

1998 – 2011

 • Ny drenering rundt 11 hus, ny drenering delvis rundt 3 hus

. 2001

 • Elektrisk internkontroll utført av ABB, reparasjoner av mangler gjort av den enkelte beboer

2002

 • Skiftet ut brannslukkingsapparater og satt inn nye brannvarslere.

2002

 • Maling av alle hus

2004

 • Installert seriekoblede optiske brannvarslere (Trygg og sikker)

2009

 • Malt 11 røde hus (Vetlandsveien 19, 22, 26, 30, 32, 34, 35, 36, Hellerudfaret2, 6, 10.)

2011

 • Satt in 2 ventiler i alle kjellere

2011

 • Rehabilitert pipene og byttet feieluke på loft i alle hus

2011

 • Byttet vinduer og balkongdører i alle hus

2012

 • Resterende hus malt

Andre opplysninger

1995 Salg av tomt nr. 24b