31 jan 2018

Biltrafikken i vårt nærmiljø

Styret har gjennom lang tid hatt fokus på trafikken i vårt nærmiljø.

På generalforsamlingen i mai 2017 ble det nedsatt en trafikk-kommite som har jobbet frem et grundig dokument hvor ulike alternativer er drøftet.

Se dokument >

Med bakgrunn i dette, har styret vurdert at gjennomkjøring forbudt er det beste alternativet samlet sett.

Stengingen av Hellerudfaret i forbindelse med arbeidene i Hellerudveien har satt en midlertidig stopp for gjennomgangstrafikken. Vi jobber fortsatt for å slippe den trafikken på permanent basis, ved at vi gjennom en ny (nok en gang) henvendelse til BYM før jul har bedt om og argumentert for gjennomkjøring forbudt i området.

Se dokument >