Retningslinjer for installasjon av varmepumpe

 • Søknad om installering skal være godkjent av styret før installasjon.

 • Søknaden skal inneholde forslag til plassering, angivelse av type varmepumpe og beregnet utvendig lydnivå.

 • Andelseier må innhente godkjennelse av fra nærmeste nabo om plassering

 • Det må velges en varmepumpe tilpasset norske forhold med et akseptabelt lydnivå ute, maks 50db.

 • Varmepumpen må installeres av forhandlere som er godkjent av Norsk varmepumpeforening (NOVAP godkjent forhandler). Installatør og firma skal være F-gass sertifisert.

 • Kablene mellom den innvendige og utvendige delen av varmepumpen skal fremføres og tildekkes på en slik måte at fasaden ikke skjemmes, legges i rørkanaler og males i husets farge hvis mulig.

 • Andelseier er ansvarlig for eventuelle skader på fasade/bygning og inventar som følge av monteringen av varmepumpen.

 • Varmepumpens utedel skal i utgangspunktet monteres på grunnmur for å redusere mulig støy.

 • Varmepumpen må monteres med vibrasjonsdempende braketter.

 • Utedelen må plasseres slik at det ikke oppstår problemer i forbindelse med avrenning av kondensvann, eventuelt kondensvann må ledes bort fra vegg.

 • Dersom kondensvann ikke kan renne fritt fra utedelen, må dette ledes vekk på en forsvarlig måte slik at man unngår problemer med fukt, vannsøl, issvuller, frostsprengning og lignende.

 • Det skal monteres et varmepumpehus over utedelen for å skjule denne. Skal males i husets farge.

 • Det bør tegnes en serviceavtale på varmepumpen.

 • Ved salg av leilighet med varmepumpe forplikter selger å gjøre kjøper kjent med vilkårene for varmepumpeinstallasjonen.

 • Demontering og remontering av utedelen i forbindelse med rehabilitering/oppussing av fasaden, bekostes av andelseier

Last ned som pdf >