Velkommen til Nordre Hellerud borettslag

Til nye og gamle beboere

I tillegg til husordensreglene du fikk da du skrev kjøpekontrakt, vil vi gi deg litt tilleggsinformasjon her.

Styret. Har ingen kontortid. Du får kontakt med styret ved å ringe en av styrets medlemmer eller sende epost.

Parkering . De fleste har garasje eller biloppstillingsplass foran huset hvor de kan parkere. Vi vil minne om at det er lurt å holde gaten fri for biler om vinteren så de ikke er til hindrer for snømåking.

Søppel. Hvert hus har 2 søppelkasser; en til papir og en til annet søppel. Skal du kaste glass og glassflasker kan du gjøre dette i container i Hellerudvn /Hellerudfaret. Borettslaget leier hvert år i mai en komprimatorbil som henter større avfall fra kjeller og loft.

Hagen. Vi har ingen gartner, og du har kjøpt en bolig hvor det følger med hage. Vi må selv holde hagen velstelt og fin. Det er fint om du også husker på å stelle området ut mot fortau/vei. Slik får vi et fint og velstelt borettslag vi kan være stolt av.

Ro og orden. Et ”evig” tema som også er omtalt i husordensreglene. Fint om du husker på å ta hensyn til naboen(e) når det gjelder aktiviteter som medfører støy (fest, gressklipp, høytrykkspyling, m.m.). Snakk med naboen(e) og gjør avtale om slike ting, det er en enkel måte å bevare et trivelig og godt bomiljø på.

Hilsen styret